วันชัย ได้ทีขย่มซ้ำ อภิปราย 2 วัน ฝ่ายค้านอ่อนแอ เดินเกมแก้ รธน.เหมือนไม่อยากแก้

ข่าวล่าสุด

(26 กันยายน 2563) นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านไม่ร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการ จำนวน 6 ฉบับว่า ข้อบังคับการประชุมร่วมรัฐสภา ข้อที่ 121 มีเจตนาให้ทุกฝ่ายหารือร่วมกัน แต่เมื่อองค์ประกอบไม่ครบ ข้อตกลงที่ได้อาจไม่เป็นไปตามที่ทุกฝ่ายต้องการ กลายเป็นการตบมือข้างเดียว ซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้ผล และอาจจะก่อให้เกิดปัญหามากกว่าเป็นการแก้ปัญหา จนเวลา 30 วันที่ขยายออกไปอาจเสียเปล่าหรือไม่

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าตลอด 2 วันของการอภิปรายในญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ตนผิดหวังกับการทำหน้าที่ของฝ่ายค้านเป็นอย่างมาก ตนไม่โทษพรรคร่วมรัฐบาล หรือส.ว.เลย ที่ใช้ข้อบังคับเพื่อขอตั้งกรรมาธิการฯ พิจารณาก่อนรับหลักการ 30 วัน แต่เพราะพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพ อ่อนแอ ไม่ได้วางยุทธศาตร์ในการทำงานสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาฯ อย่างจริงจัง

ทั้งๆ ที่กระแสการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับการสนับสนุนจากประชาชนเป็นจำนวนมาก แต่กลับไปทำงานเฉพาะหน้า ไม่ได้เตรียมเกมตั้งรับโดยวางคนไว้สู้เลย ทั้งๆ ที่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าจะมีเกมอะไรเกิดขึ้นจากฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาล กับส.ว.บ้าง

นายวันชัย กล่าวอีกว่า ความล้มเหลวที่ทำให้รัฐธรรมนูญยังนำไปสู่การแก้ไขไม่ได้ ส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวของฝ่ายค้านที่ไม่เป็นเอกภาพ อ่อนแอเกินไป ไม่มีระบบ จนตนผิดหวังมาก นั่งฟังการอภิปรายแล้วยังถามตัวเองอยู่ในใจเลยว่า ตกลงตั้งใจจะแก้รัฐธรรมนูญกันหรือเปล่า

ที่ผ่านมาเห็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาหลายสมัย ในช่วงที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านทำงานกันอย่างเต็มที่ มียุทธศาสตร์ วางคน วางตัว เตรียมเกมไว้ทุกดอกว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง ต้องแก้เกมอย่างไร

แต่ฝ่ายค้านชุดนี้ทำงานเฉพาะหน้า คนอภิปรายหลักๆ ก็มีไม่มาก แม้พรรคก้าวไกลจะมีคนบ้าง แต่ประสบการณ์ความเคี่ยวในสภาฯ ยังอ่อนไป ขณะที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคใหญ่ แต่กลับอ่อนแอมากในการทำงานครั้งนี้ ไม่รู้ว่าภายในแตกแยกกันหรือเปล่า จนกระทั่งเป็นข่าวออกมา ทั้งๆ ที่ประชาชนก็สนับสนุน กระแสก็ดี แต่ทำงานไม่ดี ฝ่ายค้านไม่เป็นที่พึ่งเลย เพราะไม่ทันเกม