Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

ถ้าคุณ “เมาแล้วขับ” เมื่อเกิดอุบัตเหตุ บริษัทประกันจะให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ?

werachai
(@werachai)
Noble Member Registered

2021-10-06-094816

ในทางกฎหมายผู้ที่ถือว่า เมาสุรา คือ ผู้ขับขี่อายุไม่เกิน  20 ปี มีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ และ ผู้ขับขี่อายุเกิน  20 ปี มีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

คือถ้าดื่มไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนด  เบียร์ ไม่เกิน 12 ออนซ์  ไวน์ไม่เกิน 5 ออนซ์  เหล้าไม่เกิน 1.5 ออนซ์

แต่ดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์เมื่อจะต้องขับรถจะดีที่สุดค่ะ

ถามว่าถ้าผู้เอาประกันเมาสุรา  แล้วไปเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองอย่างไรบ้าง ?

บริษัทประกันภัยจะสำรองจ่ายค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอกไปก่อน  แต่จะไปเรียกเก็บจากผู้กระทำผิด(เมาสุรา) ภายใน 7 วัน  ส่วนรถและชีวิตของผู้เอาประกันภัย  บริษัทไม่คุ้มครอง   ยกตัวอย่างเช่น

  • ขับรถไปชนคนอื่นเสียชีวิต แต่เขาก็เสียชีวิตด้วย บริษัทประกันจะสำรองจ่ายค่าเสียหายของ

ชีวิตคู่กรณีไปก่อน แล้วตามเก็บจากทรัพย์สิน (กองมรดก)ของผู้กระทำผิด ส่วนชีวิตของผู้กระทำผิด  บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบ

  • ขับรถไปชนรถของคนอื่น บริษัทประกันภัยจะสำรองจ่ายค่าซ่อมรถของคู่กรณี  แล้วจะตาม

เก็บจากผู้กระทำความผิดคืนภายใน 7 วัน ส่วนรถของผู้กระทำผิด บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  • ขับรถไปชนเสาไฟฟ้า บริษัทประกันภัยจะสำรองจ่ายค่าเสียหายของเสาไฟฟ้าไปก่อน     

แต่จะไปตามเก็บกับผู้กระทำผิด  ภายใน 7 วัน  เช่นกัน  ส่วนรถผู้กระทำความผิด ก็ต้องซ่อมเองค่ะ

ส่วนความคุ้มครองของกรมธรรม์ภาคสมัครใจในเรื่องของ  อุบัติเหตุส่วนบุคคล  ค่ารักษาพยาบาล  ประกันตัวผู้ขับขี่ บริษัทประกันภัยยังคงให้ความคุ้มครอง เช่นเดิม

ผู้กระทำผิดไม่จำเป็นต้องเป็นคนๆ เดียวกับผู้เอาประกันภัยเสมอไป (เจ้าของรถ)

แม้ว่าประกันรถยนต์จะไม่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เมาแล้วขับแต่ว่า พรบ.รถยนต์หรือประกันรถยนต์ภาคบังคับจะให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล(ไม่คุ้มครองรถยนต์หรือทรัพย์สิน) เรียกได้ว่าเป็นการคุ้มครองกรณีที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เท่านั้น

หากรถยนต์คันใดไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์จะผิดกฎหมายมีโทษปรับ 10,000  บาท   ส่วนการเมาแล้วขับเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย  โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี  ปรับตั้งแต่ 10,000 -20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ  และหากสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น  ทั้งทางร่างกายและจิตใจ  มีโทษจำคุก 1-5 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000 – 100,000 บาทและถูกพักใช้ใบขับขี่ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรืออาจถูกระงับใบขับขี่ตลอดไปเลยก็ได้

สรุปก็คือ หากไปงานสังสรรค์ที่ไหนและต้องขับรถด้วยตัวเอง  สิ่งที่ควรระมัดระวังก็คือการดื่มสุรา หรือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะเมื่อไหร่ที่เมาสุราแล้วเกิดอุบัติเหตุ บริษัทประกันภัยจะปฏิเสธการคุ้มครองทันที !! ดังนั้นหากคุณต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่าลืมพกคนขับรถที่ไม่ดื่มไปด้วย หรือไม่ก็หาที่พักแถวนั้นจะปลอดภัยกว่าค่ะ

 

Quote
Topic starter Posted : 06/10/2021 9:55 am
Share: