Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

รู้ให้ทันกับการทำประกันชีวิต "8 สิ่งที่ต้องรู้" (ไม่ใช่แค่ควรรู้ เท่านั้น)

werachai
(@werachai)
Noble Member Registered

2021-10-04-103122

ทำประกันชีวิตแล้ว หลายท่านคงเคยมีคำถามเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่เราถืออยู่ไม่มากก็น้อยใช่ไหมค่ะ

วันนี้เราได้รวบรวมสิ่งที่ต้องรู้และมักถูกถามเกี่ยวกับประกันชีวิต มาฝากกันค่ะ

  1. ถึงเวลาจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแล้ว แต่เราไม่สามารถชำระเบี้ยได้ทัน ก็จะมีเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันชีวิต 31 วัน โดยเริ่มนับถัดจากวันที่ครบกำหนดชำระเบี้ยประกัน เช่น ครบกำหนดชำระวันที่ 11 พฤศจิกายน ก็จะมีระยะเวลาผ่อนผัน ถึงวันที่ 12 ธันวาคม นั่นเองค่ะ
  2. ประกันชีวิตบางประเภทจะมีเงินปันผลระหว่างปี เงินปันผลนี้จะจ่ายให้หลังจากชำระเบี้ยประกันชีวิต ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ซึ่งเราสามารถไปรับเป็นเงินสดด้วยตัวเอง ตัดยอดเบี้ยประกันชีวิตที่ต้องชำระใหม่ หรือ สามารถโอนผ่านเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้เอาประกัน
  3. ซื้อการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 2 บริษัท หากเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว 1 บริษัท และมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิอยู่ ต้องขอต้นฉบับใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลคืนจากบริษัท ฯที่ทำการเบิกไปแล้ว โดยให้บริษัทดังกล่าวรับรองรายการที่จ่ายและจำนวนเงินที่จ่าย เพื่อไปเบิกเพิ่มเติมกับบริษัทที่ 2 เอกสารประกอบการเบิกก็คือ ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล ใบรับรองแพทย์
  4. กรมธรรม์ประกันชีวิต สามารถใช้เบิกเงินกรณีครบสัญญา กู้เงิน เวนคืนกรมธรรม์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลตามกรมธรรม์ หากกรมธรรม์หาย ต้องแจ้งความที่สถานีตำรวจในท่องที่ และนำใบบันทึกประจำวันพร้อมบัตรประชาชน ไปขอออกกรมธรรม์ใหม่(มีค่าใช้จ่าย)
  5. เราสามารถเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ได้ เว้นแต่จะได้ส่งมอบกรมธรรม์ให้ผู้รับผลประโยชน์ไปแล้ว และผู้รับผลประโยชน์ได้บอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังบริษัทประกันชีวิตแล้ว ว่าตนจำนงจะถือเอาประโยชน์ตามสัญญาเดิม หากเรายังไม่มั่นใจในผู้รับผลประโยชน์ เก็บกรมธรรม์ไว้ที่ตัวเองก่อนจะดีกว่าค่ะ
  6. ผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ และ บิดา มารดา เสียชีวิตแล้ว จะรับสินไหมทดแทน ต้องให้ผู้ปกครองดำเนินการแทน โดยแสดงหนังสือคำสั่งศาลตั้งผู้ปกครองของผู้เยาว์
  7. ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับผลประโยชน์จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันชีวิต ทราบโดยเร็ว ไม่เกิน 14 วัน เว้นแต่จะมีเหตุอันควร เช่น ผู้รับผลประโยชน์ไม่ทราบว่าผู้เอาประกันทำประกันชีวิตและเพิ่งไปเจอกรมธรรม์ ก็สามารถรีบนำไปติดต่อบริษัท โดยเร็วภายใน 7 วัน หลังที่ทราบ
  8. กรณีไม่ระบุผู้รับผลประโยชน์ หรือผู้รับผลประโยชน์เสียชีวิตพร้อมผู้เอาประกัน เงินผลประโยชน์จะจ่ายให้แก่กองมรดกของผู้เอาประกันภัย หากมีผู้รับผลประโยชน์หลายคน และมีท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต โดยผู้เอาประกันภัยไม่ได้แจ้งเปลี่ยนแปลง ผลประโยชน์จะถูกแบ่งให้ผู้รับผลประโยชน์ที่เหลืออยู่ทุกคนเท่าๆ กัน

คำถามเหล่านี้เป็นคำถามที่คนส่วนมากสงสัย แต่ข้อมูลโดยละเอียดคุณสามารถศึกษาได้จากในกรมธรรม์ของคุณเองหรือจากตัวแทนประกันชีวิตที่ค่อยดูแลคุณอยู่ค่ะ

#ทําประกันชีวิตให้ตัวเอง
#ทําประกันชีวิตให้พ่อแม่
#ทําประกันชีวิตที่ไหนดี
#ทําประกันชีวิตกับธนาคารไหนดี
#ทําประกันชีวิตไทยพาณิชย์
#ไทยประกันชีวิต
#ตารางเบี้ยประกันชีวิต aia
#ประกันชีวิต AIA

Quote
Topic starter Posted : 04/10/2021 10:36 am
Share: