Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

รู้ไหม? เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน "ประกันภัยรถยนต์" ให้ความคุ้มครองเรา แตกต่างกัน

werachai
(@werachai)
Noble Member Registered

2021-10-06-092408

อุบัติเหตุย่อมไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น !!!  แต่แม้ว่าเราจะไม่ประมาทหรือระมัดระวังขนาดไหน  ก็เป็นไปได้ที่จะเกิดอุบัติเหตุ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์  รถโดยสาร  ดังนั้นเมื่อเกิดเหตุ

เราจำเป็นจะต้องรู้ว่าสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกับบริษัทประกันภัยได้อย่างไรบ้าง

การคุ้มครองจากการประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์  มีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท  คือ

1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือพรบ.รถยนต์ 

จะให้ความคุ้มครองและชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล(ไม่คุ้มครองรถยนต์หรือทรัพย์สิน) เรียกได้ว่าเป็นการคุ้มครองกรณีที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต เท่านั้น   การคุ้มครองรับผิดชอบเรื่องค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริง  ไม่เกิน 80,000 บาท และไม่ต้องรอพิสูจน์ถูกผิด (กรณีเป็นผู้โดยสาร) ค่าชดเชยรายวันจ่ายให้ผู้ป่วยที่ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ  200 บาทต่อวัน ไม่เกิน 20 วัน  ค่าปลงศพ เสียชีวิต ทุพพลภาพจ่ายให้ทายาท 300,000 บาท(รวมค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตด้วย)

ข้อควรจำ  ต้องยื่นเอกสารเรียกค่าสินไหมภายใน 180 วัน  นับจากวันที่เกิดเหตุ  ให้ยื่นเอกสารกับบริษัทประกันภัยที่รับทำ พ.ร.บ. รถคันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมา  หากบริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายเงินให้เรียกร้องที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


2. ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (ประกันภัยชั้น
1,2,3) 

ประกันภัยประเภทนี้กฎหมายไม่ได้บังคับแต่เป็นความสมัครใจที่จะทำความคุ้มครองเพิ่มเติมของผู้เอาประกัน  ซึ่งเบี้ยประกันภัยจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความคุ้มครองนั่นเอง  โดยความคุ้มครองนี้จะรวมถึงชีวิต ทรัพย์สิน และค่าเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้

ค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจาก พ.ร.บ.  ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต    ค่าทนทุกข์ทรมานจากการบาดเจ็บ

ค่าทรัพย์สินที่เสียหายหรือสูญเสียในขณะเกิดอุบัติเหตุ   ค่าเสียหายอื่นๆ เช่น ค่าขาดโอกาสในการเดินทาง  หรือทำงาน ค่าขาดรายได้ เป็นต้น

บริษัทประกันจะรับการเรียกร้องจากผู้เสียหาย  โดยจะพิจารณาจากข้อมูล เอกสารแนบ เช่น  ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล  ใบรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือนในกรณีเรียกร้องค่าเสียเวลาในการทำงานไม่ได้ 

ความเสียหายของทรัพย์สินก็สามารถเรียกร้องได้เช่นกัน  โดยพิจารณาจากเอกสารและความเป็นไปได้จริง

หากตกลงค่าสินไหมกันไม่ได้อย่าเซ็นชื่อลงในเอกสารที่มีข้อความนี้อยู่  “ยินยอมรับเงินค่าเสียหาย  โดยไม่ติดใจเอาความกับบริษัทรถยนต์  เจ้าของบริษัทรถยนต์ บริษัทประกันภัย หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ  เพราะจะทำให้ไม่สามารถฟ้องเรียกค่าเสียหาย  เพิ่มเติมต่อศาลได้อีก

ดังนั้น หากไม่มั่นใจ มีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยหรือจากผู้ประกอบการบริษัทรถโดยสารก็สามารถขอคำปรึกษาหรือขอให้มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  ช่วยเหลือดำเนินการแทนในการเจรจาต่อรอง  หรือฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อให้ได้รับการชดเชยค่าเสียหายเต็มตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

และจำไว้เสมอว่า การเรียกร้องสิทธิเป็นความชอบธรรมที่ผู้เราในฐานะผู้เสียหาย สามารถกระทำได้  โดยมีหลักฐานข้อเท็จจริงแนบเสมอ

#ประกัน 2+ กับ 3+ ต่างกันอย่างไร pantip
#ประกัน ชั้น 3 กับ 3+ ต่างกันอย่างไร pantip
#ประกัน ชั้น 1 กับ 2+ ต่างกันอย่างไร
#ประกันรถยนต์ 3+
#ประกันชั้น 3
#ประกันรถยนต์ 3+ คุ้มครองอะไรบ้าง
#ประกัน ชั้น 2 กับ 2+ ต่างกันอย่างไร pantip
#ประกันรถยนต์ชั้น 1
#ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 ที่ไหน ดี
#ประกันภัยรถยนต์ 2+
#ราคา ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 ทุกบริษัท
#ประกันภัยรถยนต์ 3+
#ประกันภัยรถยนต์ pantip
#ตารางเปรียบเทียบประกันภัยรถยนต์
#ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 วิริยะ ราคา เท่า ไหร่
#ประกันภัยรถยนต์ วิริยะ

Quote
Topic starter Posted : 06/10/2021 9:38 am
Share: