Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

หากคุณ “ ไม่รักภาระผูกพัน แต่แอบหวั่นอุบัติเหตุ” ทำ "ประกันอุบัติเหตุ" คือคำตอบ

werachai
(@werachai)
Noble Member Registered

2021-10-01-084040 

            อยากทำประกันชีวิต แต่มีงบประมาณจำกัด ไม่อยากมีภาระผูกพันยาว ๆ  แต่ก็แอบหวั่นไหวในความเสี่ยง  ประกันอุบัติเหตุตอบโจทย์คุณได้  ประกันประเภทนี้เป็นประกันภัยที่คุ้มครองผู้เอาประกันที่เกิดอุบัติเหตุ  ซึ่งอุบัติเหตุ ก็คือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน  จากปัจจัยภายนอกร่างกายและทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัย  โดยผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนาหรือมุ่งหวัง  เบี้ยประกันภัยประเภทนี้ไม่สูงมากนักและไม่เท่ากันทุกคน จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับอายุ อาชีพ เพศ  และการคุ้มครอง เบี้ยประกันภัยเป็นเบี้ยจ่ายทิ้ง  คล้ายการทำประกันรถยนต์  ระบุวันและเวลาคุ้มครองชัดเจน หากไม่เกิดอุบัติเหตุ และสิ้นสุดระยะเวลาคุ้มครองก็จะไม่มีเงินคืนใดๆ   แต่หากเราทำประกันอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่อง  ทางบริษัทประกันภัยอาจมีการเพิ่มเติมการคุ้มครองให้มากขึ้น หรือหากไม่มีการเรียกร้องสินไหมกรณีใดๆ เลย  ก็อาจคืนเบี้ยประกันบางส่วนให้  อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัทฯ ที่จะสร้างจุดขายและเก็บรักษาลูกค้าเก่าไว้

            ส่วนการคุ้มครองมีตั้งแต่ การคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพ  กรณีถูกฆาตกรรม  ถูกลอบทำร้าย  ค่ารักษาพยาบาล  ค่าชดเชยรายวัน หรือแม้กระทั่งค่าปลงศพ โดยการคุ้มครองจะมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับเบี้ยกันภัยที่จ่าย  เรียกได้ว่า  ยิ่งจ่ายมากก็ยิ่งได้รับความคุ้มครองมาก นั่นเอง

            ประกันอุบัติเหตุจะมีข้อยกเว้นที่จะไม่คุ้มครอง อยู่หลายกรณี  (อันนี้ผู้เอาประกันต้องอ่านเงื่อนไขให้ชัดเจน) ยกตัวอย่างเช่น  ผู้เอาประกันอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา  สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ (ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)  การฆ่าตัวตาย หรือ การทำร้ายร่างกายตนเอง   การแท้งลูก  อาหารเป็นพิษ  สงคราม  เป็นต้น

            เมื่อท่านตัดสินใจเลือกทำประกันอุบัติเหตุและได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ประกันภัยแล้ว  สิ่งสำคัญที่สุดคือการตรวจสอบตารางกรมธรรม์ ตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้เอาประกันให้ถูกต้องตามที่ตกลง  ซึ่งในบัตรจะระบุ ชื่อ สกุลผู้เอาประกัน  เลขที่กรมธรรม์  วงเงินค่ารักษาพยาบาล  วัน เวลา สิ้นสุดความคุ้มครอง  ไว้อย่างชัดเจน เราสามารถใช้คู่กับบัตรประชาชนในการติดต่อโรงพยาบาล  หรือ ติดต่อบริษัท ในการเบิกสินไหมทดแทน  ชำระเบี้ยประกันได้  

การประกันอุบัติเหตุจะมีผลคุ้มครองทันทีหลังกรมธรรม์อนุมัติ (ถ้าไม่ติดเงื่อนไขใดๆ จ่ายเงินเสร็จก็อนุมัติวันนั้นเลย)  จะไม่มีระยะรอคอยเหมือนประกันสุขภาพ

ดังนั้นการประกันอุบัติเหตุจึงเป็นอีกทางเลือกนึง ที่เหมาะกับผู้ที่มีงบประมาณไม่มากนัก และกลัวความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นต่อชีวิต ไม่มีภาระผูกพันการส่งเบี้ยประกันในระยะยาว   (ปีต่อปี)อย่างน้อยก็เป็นหลักประกันสำหรับคนที่เรารัก  ว่าหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คลาดฝัน ประกันฉบับนี้ก็ยังช่วยแบ่งเบาภาระจากหนักเป็นเบาได้

 

#เมืองไทยประกันชีวิต ปีละ 1000 บาท
#ประกัน PA คือ
#ประกัน pa ที่ไหนดี 2564 pantip
#ประกันไทยพาณิชย์ ปีละ1000
#ประกัน pa ที่ไหนดี 2563
#ประกัน pa ที่ไหนดี 2564
#ประกันชีวิต
#easy pa เมืองไทยประกันชีวิต

Quote
Topic starter Posted : 01/10/2021 8:47 am
Share: