Guestpost โฟสฟรี ถ้าคุณมีสาระดีๆ ที่นี่เราให้คุณได้แบ่งปัน

Notifications
Clear all

6 สิ่งที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

werachai
(@werachai)
Noble Member Registered

2021-10-10-095736

หากคุณใช้รถยนต์เป็นประจำทุกวัน  การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงหากรถของคุณเกิดอุบัติเหตุ  อย่างน้อยก็มีคนรับผิดชอบค่าซ่อมรถ ค่ารักษาพยาบาล ทรัพย์สินเสียหาย  ค่าเสียโอกาสต่าง ๆ แทนคุณและคู่กรณี (พ.ร.บ. รับผิดชอบแค่ค่ารักษาพยาบาล  เสียชีวิต  ไม่รวมรถยนต์และทรัพย์สินที่เสียหาย) ส่วนจะตัดสินใจเลือกซื้อประเภทไหน  ความคุ้มครองอย่างไร  ก็ขอให้พิจารณาข้อดังต่อไปนี้ให้ดี  เพื่อไม่ให้เสียใจภายหลัง เมื่อเกิดปัญหาในการเคลม

  1. ซื้อกับตัวแทนและบริษัท ที่น่าเชื่อถือไว้ใจได้
  2. ขอดูบัตรเพื่อยืนยันตัวตนของคนขาย
  3. อย่าเห็นแก่เบี้ยราคาถูกเกินความจำเป็นหรือเห็นแก่ความคุ้มครองสูงๆ โดยไม่ทราบเงื่อนไข
  4. ตรวจสอบเลขรับแจ้งกรมธรรม์กับบริษัทที่รับประกันภัย
  5. อย่าจ่ายเบี้ยโดยไม่มีหลักฐานการรับเงิน ถ้าจะให้ดีชำระเบี้ยพร้อมรับกรมธรรม์เลย
  6. รับกรมธรรม์ ต้องอ่าน เงื่อนไขการรับประกันภัย

บริษัทประกันภัยรถยนต์มีข้อยกเว้น  ไม่ให้การคุ้มครองอยู่หลายกรณี  เช่น ความเสียหายที่จากสงคราม /สงครามกลางเมือง  วัตถุอาวุธปรมาณู  รวมถึงปฏิเสธความคุ้มครองทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้

  • ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัย ผู้ขับขี่ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย  คู่สมรส  บิดา มารดา  บุตรของผู้เอาประกัน หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ  หรือเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมหรือ ครอบครอง
  • เครื่องชั่ง สะพานรถ  สะพานรถไฟ ถนน ทางเดิน  ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนหรือจากน้ำหนักรถยนต์ หรือน้ำหนักบรรทุกของรถยนต์
  • ทรัพย์สินที่นำติดตัวขึ้นบนรถยนต์  ทรัพย์สินที่บรรทุกอยู่บนรถยนต์  ทรัพย์สินที่กำลังยกขึ้น-ยกลง  หรือทรัพย์สินที่รถยนต์กำลังยกจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
  • ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายจากการรั่วไหลของสารเคมีที่บรรทุกอยู่ในรถยนต์ เว้นแต่การรั่วไหลนั้นเกิดจากอุบัติเหตุจากรถยนต์ หรือการรั่วไหลของเชื้อเพลิง  เพื่อการเดินเครื่องของรถยนต์

นอกจากทรัพย์สินที่กล่าวมาแล้ว บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในกรณี  การใช้รถนอกอาณา

เขตคุ้มครอง    การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปชิงทรัพย์/ ขนยาเสพติด   การใช้รถในการแข่งขันความเร็ว     การขับขี่โดยบุคคลที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเส้นเลือดสูงกล่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์   

การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับขี่  หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิ์ตามกฎหมาย

รวมถึงความเสียหายหรือสูญหายอันเกิดจากการลักทรัพย์  โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครอง

รถยนต์ตามสัญญาเช่า  สัญญาเช่าซื้อ  สัญญาจำนำ

หากคุณตัดสินใจทำประกันภัยภาคสมัครใจกับบริษัทประกันภัยและไม่ได้รับรับความเป็นธรรมจาก

บริษัทที่รับทำประกันภัย  สามารยื่นเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) 1186   โดยสามารถปรึกษา  ตรวจสอบ และ ดำเนินเรื่องให้ฟรี   เมื่อทราบอย่างนี้แล้ว การตัดสินใจในการเลือกซื้อประกันรถยนต์ก็จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณในทันทีค่ะ

#ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี 2564
#ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ คปภ
#ประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจ
#เปรียบเทียบประกันรถยนต์ 2563
#เปรียบเทียบราคา ประกันภัย รถยนต์ ชั้น 1
#ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 วิริยะ ราคา เท่า ไหร่
#เปรียบเทียบประกันรถยนต์ 2564
#ราคา ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 ทุกบริษัท
#ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี
#ประกันภัยรถยนต์ 2+
#ซื้อประกันรถยนต์ ออนไลน์ pantip
#ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1
#ราคา ประกันภัย รถยนต์ชั้น 1 ทุกบริษัท
#เปรียบเทียบประกันรถยนต์ 2564
#ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ไหนดี 2564
#ประกันรถยนต์ ผ่อน 10 เดือน เงินสด

 

Quote
Topic starter Posted : 10/10/2021 10:08 am
Share: